21. Yüzyıla Girerken Marksizm

Gerçek marksist geleneğin çeşitli toplumsal sorunlara karşı tutumunu basit bir dille anlatan kitapçık..

21yy-marx_kucukTony Cliff’in 1998-2000 yılları arasında Türkiye’li okuyucular için kaleme aldığı ve zamanın İşçi Demokrasisi gazetesinde yayımlanan makaleleri, temel toplumsal sorunlara karşı gerçek marksist geleneğin bakış açısını basit bir dille yansıtma özelliği gösteriyordu.

Bu kitap bu makaleleri bir araya getiriyor. Kitapta aynı zamanda Cliff’le 1987 yılında yapılmış ve İngiliz Socialist Workers Review dergisinde yayımlanmış uzunca bir röportaj yer alıyor.

Marksizmin özünü teşkil eden işçi sınıfının kendi bilinçli, kolektif eylemliliği ve bunun üzerine yükselecek devrimin güncelliğinden, kadınların, ezilen-dışlanan ulusların ve kesimlerin kurtuluşuna ve reformizm ve stalinizme karşı gerçek marksist değerlerin savunusuna kadar pek çok ana konuda rahat okunabilecek makaleleri kitabın içinde bulabilirsiniz.

Kitabın pdf dosyasını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

21. Yüzyıla Girerken Marksizm

 

NOT: Kitabın basılmış “n11.com” sitesindeki mağazamızdan indirimli olarak satın alabilirsiniz: https://urun.n11.com/politika-ve-siyaset/21-yuzyila-girerken-marksizm-P295575867