Tony Cliff’in 4 Ciltlik Lenin Biyografisi

Burjuvazinin ve stalinist bürokrasinin her türlü çarpıtmalarından azade, Lenin’in, Ekim Devrimi’nin ve Bolşevik Parti’nin gerçek tarihi bu dört ciltte..

Bugün Lenin ve Bolşevik Parti denince akla ilk gelenler demokrasinin bir kenara atıldığı korkunç bir Politbüro baskısı, sürgünler, gulaglar, enternasyonalizmin ve işçi sınıfının bilinçli mücadelesinin ayaklar altına aldığı bir kişi ve parti kültü, sömürünün başka isimlerde devam etmesi, vb. oluyor.

Daha Berlin Duvarı yıkılmazdan on yıllar önce, 1956’da Macar Devrimi’nin, 1968 Çekoslavak Baharı’nın üstünde kızıl yıldız taşıyan tanklar tarafından ezilmesi dünya kamuoyu ve işçi sınıfı taraftarları arasında ciddi tartışmaların ortaya çıkmasına yol açmıştı. Sovyet tanklarının zoruyla “sosyalizm”in Doğu Avrupa’ya ithali ve yine aynı zor kullanılarak “devrimin korunması”, dünyanın çeşitli yerlerinde kendisine komünist diyen partilerin devrimci mücadeleye sırt çevirip açıkça kapitalistlerle (hatta 2. Dünya Savaşı’nın arefesinde 1939’da imzalanan Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı’nın da gösterdiği gibi faşistlerle) uzlaşma çabaları; bütün bunlar devrimci mücadele içinde yer alanların kafalarında Bolşevik Parti ve Lenin’in mirası konularında soru işaretleri uyandırdı. Alternatif yollar arandı: Kimisi Çin ve Küba’ya bakıp işçi sınıfının kolektif mücadelesi yerine gerillacılığı savundu, kimisi anarşizmin yolunu tuttu, kimisi de (özellikle kapitalistlerin “küreselleşme”, “yeni dünya düzeni” gibi palavralarının da etkisiyle) post-modernizmin veya post-yapısalcılığın varyasyonlarıyla cebelleşti/cebelleşmeye devam ediyor.

Halbuki stalizmin eseri olan bütün bunlar ne Lenin’in ne de gerçek Bolşevik Parti geleneğinin parçasıdır. Hatta Lenin özellikle ölümüne yakın dönemde hayatını vakfettiği devrimin kazanımlarını korumak için yükselen stalinist bürokrasiye karşı mücadele etti. Maalesef bunda başarılı olamadı.

Ancak arkasında dünya işçi sınıfı mücadelesinin en parlak deneyim hazinesini bıraktı. Bu hazine stalinist bürokrasi tarafından çarpıtmalarla, inkarlara karşılaşsa da parlaklığını ve güncelliğini hala korumaktadır.

Tony Cliff, bu zengin ve ön açıcı hazinenin temel dayanaklarını aşağıda paylaştığımız 4 ciltlik Lenin biyografisinde günümüze aktarıyor.

 

1. Cilt: Partinin İnşası

lenin1Bu ciltte Lenin’in hayatının ilk yıllarından Birinci Dünya Savaşı’nın çıkışına kadar geçen dönem işleniyor.

Kitapta öne çıkan konular: Lenin’in marksist oluşu, Çarlık Rusyası’nda ilk marksist örgütler, Rus Sosyaldemokrat İşçi Partisi’nin kuruluşu, Bolşevik-Menşevik ayrışması, “Ne Yapmalı”nın yazılışı, 1905 Devrimi, Lenin’in “partinin kapılarını herkese açın” çağrısı, devrimin yenilmesi ve baskı yılları, devrimci mücadelenin yeniden yükselişi, Pravda’nın çıkarılışı ve Bolşevik Parti’nin kitleselleşmesi.

NOT: Kitabı iki parça halinde aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Birinci kısım (Önsöz ve ilk 8 bölüm)

İkinci kısım (9-20 arası ve Sonnotlar)

 

 

 

2. Cilt: Bütün İktidar Sovyetler’e

lenin2Bu ciltte Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcından Ekim Devrimi’ne kadar geçen dönem ele alınmaktadır.

Kitapta öne çıkan konular: Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ve İkinci Enternasyonel’e bağlı örgütlerin milliyetçiliğe teslim oluşu, Lenin’in enternasyonalizm savunusu, Zimmerwald Konferansı, “Emperyalizm: Kapitalizmin En Yüksek Aşaması”nı yazması, Şubat Devrimi, Lenin’in ikili iktidara karşı “tüm iktidar Sovyetler’e” sloganını yükseltmesi, Bolşevik Parti içinde Lenin’e ve sosyalist devrimi muhalefet, Lenin’in “Nisan Tezleri”ni yazması, Temmuz Günleri, Troçki’nin Bolşevikler’e katılması, Kornilov Darbesi’ne karşı mücadele, Lenin’in ayaklanma çağrısı.

NOT: Kitabı üç parça halinde aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Birinci kısım (Önsöz ve ilk 6 Bölüm)

İkinci kısım (7-13 arası)

Üçüncü kısım (14-19 arası, Kronoloji ve Sonnotlar)

bo

ş3. Cilt: Kuşatılmış Devrim

lenin3Bu ciltte Ekim Devrimi’nden Lenin’in felç geçirdiği 1923’e kadar geçen dönem elen alınmaktadır.

Kitapta öne çıkan konular: Bolşevik iktidarın ilk uygulamaları, Kurucu Meclis’in dağıtılması, Brest-Litovsk süreci, “savaş komünizmi”, Lenin’in askeri cepheyle ilişkisi, Bolşevik Parti ve Sovyetler’de bürokrasinin yükselişi.

NOT: Kitabı iki parça halinde aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Birinci kısım (Önsöz ve ilk 8 bölüm)

İkinci kısım (9-14 arası ve Sonnotlar)

 

 

 

 

4. Cilt: Bolşevikler ve Dünya Devrimi

lenin4Bu ciltte Komintern’in inşası ve Lenin’in yaşamının son döneminde yükselen stalinist bürokrasiye karşı yürüttüğü mücadele yer alıyor.

Kitapta öne çıkan konular: Komintern’in kuruluşu, Ekim Devrimi’ni diğer ülkelere yayma deneyiminin uğradığı başarısızlık, Lenin’in Bolşevik pratikleri diğer Komintern partilerine yaymaya çalışması, Kronstadt isyanı ve Bolşevik rejimi tehdit etmesi, NEP ve kapitalist ilişkilerin tekrar güçlenmeye başlaması, Alman Devrimi’nin nihai yenilgisi ve Lenin’in hayatının sonunda yürüttüğü mücadele.

NOT 1: Kitabı iki parça halinde aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Birinci kısım (Önsöz ve ilk 8 bölüm)

İkinci kısım (9-13 arası, Kronoloji, Sonnotlar ve İndeks)

NOT 2: 4. cildin basılmış halini “n11.com” sitesindeki mağazamızdan indirimli olarak satın alabilirsiniz: https://urun.n11.com/politika-ve-siyaset/lenin-4-bolsevikler-ve-dunya-devrimi-P295439351

 

 

Kütüphaneye geri dön