Tony Cliff’in Troçki biyografisinin ikinci baskısı çıktı

İlk baskısı 2013’te yapılan Troçki biyografisinin ilk cildinin 2. baskısı çıktı.


1905 Rus Devrimi sırasında Petersburg Sovyeti (ilk işçi meclisi) lideri;
Sürekli Devrim fikrini ilk defa ortaya atan düşünür;
İşçilerin iktidarı ilk defa ele geçirdiği 1917 Ayaklanması’nın örgütleyicisi;
İşçi devletini karşıdevrimcilere ve batının işgalci ordularına karşı savunan Kızıl Ordu’nun kurucusu;
Stalin ve bürokratik karşıdevrime cephe alıp inatla direnen muhalefetin lideri;
1930’larda dünyayı sarsan büyük sınıf savaşımına dair eşsiz çözümlemeler geliştirip bunları hayata geçirmek için bıkmadan mücadele eden devrimci…

Lev Troçki 20. Yüzyıl’ın devrimci mücadelesinde merkezi bir rol oynadı.
Troçki’nin dehası şüphe götürmez. Yine de hatasız dahi olmaz. Tony Cliff, hayatını işçi sınıfının enternasyonel devrimine adamış olan “öğretmeni” Troçki’yi ele alırken onun hem kuvvetli hem de zayıf yönlerini analiz ediyor.

Elinizdeki ilk cilt Troçki’nin çocukluğundan başlıyor, işçilerin devrim yaptığı güne – 25 Ekim 1917 – kadar geliyor.